08
دسامبر

برنده جایزه خلاقیت جهانی از موفقیت میگوید

مصاحبه با مدیر عامل محترم شرکت تکسازان آقای تورج نظری در پنجمین نشست اجلاس جهانی مدیریت