08
دسامبر

مصاحبه آقای سید قیص الموسوی در اجلاس جهانی مدیریت

نظر  مهمان محترم ، سرمایه گذار و بازرگان موفق عراقی جناب آقای سید قیص الموسوی  قائم مقام شرکت شمس از شهر بغداد در مورد حضور و ملاقات با مدیران موفق در پنجمین اجلاس جهانی مدیریت