• شماره تماس: 02634258826
  • ایمیل ما: info@taksazan.com
  • ساعات کاری: 08:00-17:00

پروژه افضلی

afzali-5-6_tonemapped
afzali-4-5_tonemapped
afzali-2-4_tonemapped
afzali-1-6
afzali-8-8_tonemapped
afzali-7-4_tonemapped
afzali-3-5_tonemapped
afzali-6-9_tonemapped
afzali-2-4_tonemapped

پروژه افضلی

تاریخ : 1390
محل پروژه : کرج-جهانشهر
کارفرما : آقای احمد افضلی
طراح : آقای تورج نظری
تیم اجرا به سرپرستی: آقای محمدرضا حسنخانی
رده: مسکونی

روند طراحی…