• شماره تماس: 02634258826
  • ایمیل ما: info@taksazan.com
  • ساعات کاری: 08:00-17:00

پروژه جعفری

8
3_tonemapped
5_tonemapped
9-2_tonemapped

پروژه جعفری

تاریخ : آبان ماه 1387
محل پروژه : کرج-عظیمیه
کارفرما : آقای جعفری
طراح : آقای تورج نظری
تیم اجرا به سرپرستی:
رده: مسکونی

روند طراحی…