06
دسامبر

چهارمین اجلاس جهانی مدیریت

دومین حضور موفق گروه تکسازان به مدیریت مهندس تورج نظری در چهارمین اجلاس جهانی مدیریت 2014 و کسب تندیس و لوح افتخار بین المللی این مجمع جهانی از افتخارات دیگر این شرکت محسوب میشود.

dscf6724

dscf6725

dscf6726

dscf6728

dscf6740

dscf6723